Guide til hologrammer, svirvelmærker, swirls, polerskygger, polerflammer i bilens lak:

Hologrammer efter polering med polermaskine er stadigvæk et af de varmeste emner inden for bilpleje og bilpolering, hvorfor det som overskriften også antyder gælder, at kært barn har mange navne.

Igen og igen, får vi opkald eller beskeder fra fortvivlede bilejere, der enten selv at lavet hologrammerne på deres bils lak, eller har fået bilen poleret et sted ude i byen, eller måske har været uheldig, at købe en bil, hvor der allerede har dem. 

Uanset hvad problemet er opstået af, så er der en simpel løsning på problemet, og det er ikke så svært for dig, selv at rette op på skaderne, når du blot følger vores simple råd og vejledning, og bruger den rette fremgangsmåde og produkter til arbejdet. Vi anbefaler at du læser guiden igennem, hvis du søger lidt bredere forståelse af problemet. 

Hologrammer i bilens lak - 5 ting vigtige ting du skal vide om hvad præcis der kendetegner dem:

- Hologrammer er et tæt mønster af microridser, der er opstået ved polering

- Hologrammer gør lakken uklar, minimerer glans og dybde

- Hologrammer ses tydeligt i direkte sollys eller under kraftig belysning med en hologramlygte

- Hologrammer stikker sjældent dybt, og kan derfor ofte nemt poleres væk med f.eks. Karma Mellem eller Fin Polermiddel

- Hologrammer, og ridset lak generelt set, binder i højere grad skidt end velplejet og ridsefri lak

en god lygte viser med alt tydelighed problemet og dets omfang på denne Ferrari

Billedet herover er et klassisk eksempel på emnet i denne guide. Det vigtige er ikke det hvor lyset er kraftigt, men i de bølgende streger der løber hen over bilens lak.

Hvordan & hvornår opstår hologrammer i lakken på din bils lak?

Når du skal finde årsagen til at hologrammerne opstår under lakpolering, er det svært at komme uden om de 3 følgende årsager:

1. Manglende rengøring og afrensning af lakken inden polering

- Manglende bilvask og afrensning af lakken med Clay Bar, kan resultere i skidt, nedfald, tjærepletter, fastbrændte insekter på lakken, som derefter kommer til at sidde i din polerskive. Når de føres rundt på lakken, opstår problemet, og det efterlader microridser.

2. Manglende eller forkert brug af polermidler og/eller polermaskine

- En roterende polermaskine i de forkerte hænder, kombineret med for kort bearbejdningstid, for høj hastighed eller ujævn håndtering er ofte en af årsagerne til hologrammerne. 

3. Upassende polermidler eller polerskiver i forbindelse med polering

- Nogle gange passer polermidlet ikke til lakken, eller så er produktets kvalitet ikke egnet til behandlingen, hvis du vil have et hologramfrit resultat. Ikke-nedbrydelige slibekorn kombineret med en polerskive, der ikke passer til produktet, kan medvirke til hologrammer, skygger og uklarheder, da disse ikke bliver bearbejdet nok, til at efterlade et helt klart resultat.


Sådan Fjerner Du Hologrammer i lakken på din bil.

At fjerne hologrammer i billak, er en simpel og relativt nem opgave, når du blot følger vores anvisninger.

Ved brug af en god Dual Action Polermaskine, de rette polerskiver, kvalitets polermidler, og naturligvis rette teknik, kan langt de fleste lære at lave et godt poleringsresultat efter kort tids øvelse.

Derfor er der ikke behov for, at du forsøger at finde en professionel til arbejdet, og det er ligefrem en dårlig idé, hvis du prøver, at få hologrammerne fjernet ved, at få vedkommende der har lavet dem, i første omgang, til at forsøge at lave et bedre stykke arbejde. Erfaringerne meget imod, at resultatet bliver bedre end det var i første omgang.

dual action polermaskine til at fjerne hologrammer

Fremgangsmåde til at slibe Hologrammer væk fra bilens lak:

 1. - Vask bilen grundigt og afrens de områder du skal polere på med en clay bar, indtil du har fjernet tjære, flyverust osv.
 2. - Afdæk sårbare overflader nær området, såsom ubehandlet kunststof, med afdækningstape
 3. - Påfør Polermiddel, 3-4 dråber polermiddel af ærtestørrelse, på din polerskive, og dup det ud på et 40 x 40 område
 4. - Start maskinen på Hastighed 1 med polerskiven på lakken, og fordel polermidlet i maksimalt 10 sek. på samme område.
 5. - Forøg hastigheden til Hastighed 5, og begynd bearbejdning af polermidlet på samme område
 6. - Polér med rolige bevægelser og meget let tryk på maskien, hvor du flytter polerskiven over området med 1-2 cm pr.   - sekund
 7.  -Sørg for at polerskiven altid roterer og overlapper en smule på hver bane den kører, for at dække 40 x 40 området helt
 8.  -Efter 2-3 minutters bearbejdning, slukker du polermaskinen på afbryderkontakten
 9.  -Aftør polermiddelsresterne med en passende Microfiberklud, f.eks. Microfiberklud med Kantbånd.
 10.  -Kontroller resultatet, f.eks. med en Hologramlygte.
 11.  -Husk at rense din Polerskive løbende, som minimum efter hver karosseridel, med Polerskive Rensebørste eller Trykluft.
 12.  -Påfør lakforsegling og/eller voks på overfladen efter endt polering.

Valg af Udstyr til at fjerne hologrammer i bilens lak:

Til løsningen af problemet med hologrammerne, er det væsentligt, at du sætter høje krav til både produkterne og værktøjet dertil.

Derfor anbefaler vi, at du bruger en god Dual Action Polermaskine, sammen med kvalitets skumskiver og polermiddel, der er nedbrydeligt og dermed sikrer dig et godt resultat. 

Løsningen er i alle tilfælde MEGET sjældent, at bruge en polermaskine magen til den, der i første omgang har været med til at skabe problemet. Det kan så betyde, at du ikke skal bruge den roterende polermaskine igen, eller så kan det betyde, at du ikke skal køre tilbage til vedkommende, der i første omgang har poleret den.

Erfaringen taler klart imod, at resultatet vil være anderledes, når produkter og arbejdsmetode er den samme i andet forsøg. 

Det du skal bruge til Fjernelse af Hologrammer:

Læs endeligt lige guiden færdig først, for det er kun nogle af nedenstående produkter du skal bruge, og du kan tage de rigtige valg når du har set processen løbet igennem.

- Clay Bar og Clay Lube til afrensning af nedfald inden polering, du kan også bruge autoshampoo/vand som glidemiddel.

- En Dual action Polermaskine - Vi foreslår Karma Dual Action 880W Polermaskine med 8MM Udslag

- Polerskiver i Skum til hhv. Grov, Mellem og Fin

- Polermidler fra Karma Car Care i hhv. Grov, Mellem og Fin

- Afdækningstape samt et par Microfiberklude med Kantbånd til Aftørring af Polermidler

Poleringsprocessen trin for trin - når du skal igang med selve arbejdet:

Inden polering så lakken på området sådan ud:

saadan fjerner du hologrammer

Husk at afdække sarte overflader, såsom kunststof, gummilister osv. med afdækningstape. Her afdækker vi forskærmens kant, for nemmere at kunne vise forskellen, og for at undgå at polere dobbelt på kanterne.

afdaek omraader med tape inden polering

God kvalitetstape gør arbejdet lettere og efterlader ikke klisterrester

Påfør 3 - 4 små dråber polermiddel på din polerskive. Mere er ikke bedre - dråberne skal være af ærtestørrelse!

polermiddel til at fjerne hologrammer karma mellem

Polermiddel der bruges her er Karma Car Care Mellem, der nemt fjerner lettere ridser og hologrammer på de fleste lakker

Dup forsigtigt polermidlet ud på lakkens overflade på de 40 x 40 cm område, du vil arbejde på.

fordel polermiddel paa omraade med hologrammer

Polermidlet fordeles på området med polerskiven, indtil der ingen store klatter polermiddel er tilbage

Start forsigtigt polermaskinen op på laveste hastighed, med polerskiven på lakken, og spred polermidlet let i maksimalt 10 sekunder. Derefter skruer du op på hastighed 5, og bearbejder området i 2 - 3 minutter, indtil det er nedbrudt. 

poler i 2 3 minutter med karma dual action polermaskine paa hologrammer

Poler med meget let tryk på maskinens gearhus, imens du holder polerskiven plant på lakkens overflade. Bagskiven bør køre rundt hele tiden.

Efter polering af området, skal det nedbrudte polermiddel tørres af. Sørg for at bruge en klud, der ikke ridser lakken, og som der er lavet til opgaven.

aftoer polermiddel med god microfiber klud til bilpleje

Aftørring med en blød og skånsom Microfiberklud til Polermiddel

Efter polering blev området kontrolleret med en hologramlygte, for at sikre at hologrammerne var væk

efter kontroller lak med god hologram lygte efter polering

Området er nu blevet blankt og flot igen, uden hologrammer og slør i lakkens overflade. Læg mærke til lakkens metallic.

Lakkens dybde og glans bliver en helt anden når den er fri for hologrammerne:

efter kontroller lak med god hologram scangrip lygte efter polering

Efter endt polering af hele bilen, så området sådan ud:

efter polering af hologrammer

Massere af metallic effekt, dybde og glans i den flotte lakering på denne Ferrari GTC4 Lusso

Prøv Dig Frem - Mildest er altid at foretrække

Det er sjældent, at der er behov for den største hammer, når du skal slå søm i, og på samme måde er det med polering og fjernelse af hologrammer. Prøv dig stille og roligt frem, og gå så mildt til værks som muligt. 

Hvis du kan fjerne hologrammerne med Karma Mellem eller Karma Fin, så er det altid at foretrække - hver gang du polerer, fjerner du en smule lak, og for at bevare så meget som muligt, skal du kun bruge Karma Grov, hvis behovet reelt er der.

Sådan fjerner du hologrammer på en nyere bil

Hvis du har en nyere bil, kan du fint forsøge med Karma Mellem, eller Karma Fin hvis hologrammerne er meget lette. 

Sådan fjerner du hologrammer på en ældre bil

Har du en ældre bil, det kan være fra omkring år 2005 eller før, så start altid med det mildeste, dvs. Karma Fin, for at se om det er nok. Billakkens hårdhed er steget væsentligt igennem årene, så prøv med Karma Fin først, og hvis det ikke er nok, kan du gå op i  en Mellem eller Grov hvis lakken er meget mishandlet. 

Sådan fjerner du hologrammer på en klassisk bil

Lakken på klassiske biler er meget mere porrøs end den er på nyere biler - derfor bør du altid arbejde fortigtigt på disse. 

Prøv f.eks. med halv mængde Karma Fin, dvs. 1-2 dråber polermiddel, og kør forsigtigt området over på maksimalt hastighed 3. Hvis det ser godt ud, og det giver dig det ønskede, så fortsæt. Hvis det ikke er nok, kan du forsøge som normalt, eller gå op i en Karma Mellem. 

Håndpolering af hologrammer i bilens lak?

Håndpolering er derudover heller ikke en god idé - nok kan håndpolering give mening på meget lokale ridser, men når det er en hel bil, en hel dør, hjelm, skærm osv. så giver det alt for meget arbejde. Mest væsentligt er dog, at der er meget god chance for, at du ikke får gennemarbejdet produkterne nok med håndkraft, og så vil du være tilbage ved udgangspunktet.

God arbejdslyst..

Ellers er det bare om, at komme igang med arbejdet - ofte er det en ret simpel proces, som man som indviet kan undre sig over er nødvendig i første omgang. 

Polering er en spændende og sjov proces, hvor man virkeligt kan se forskel - og det er utroligt hvor meget mange lakfejl du kan fjerne og hvor meget bedre din bil, kan komme til at se ud. 

God Bilplejelyst!